ترجمه Skin Game در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قمار از روي‌ تقلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقلب‌ در قمار , در فارسی : فريبكاري‌.

Skin Game به چه معناست و Skin Game یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skin Game

قمار از روي‌ تقلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قمار از روي‌ تقلب‌, ترجمه قمار از روي‌ تقلب‌, کلمات شبیه قمار از روي‌ تقلب‌ , تقلب‌ در قمار به لاتین , فريبكاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها