ترجمه، معنی و ریشه کلمه Skin Game به فارسی

ترجمه Skin Game در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قمار از روي‌ تقلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقلب‌ در قمار , در فارسی : فريبكاري‌.

Skin Game به چه معناست و Skin Game یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skin Game

قمار از روي‌ تقلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قمار از روي‌ تقلب‌, ترجمه قمار از روي‌ تقلب‌, کلمات شبیه قمار از روي‌ تقلب‌ , تقلب‌ در قمار به لاتین , فريبكاري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: