ترجمه Slack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اويخته‌ وشل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درجمع‌) شلوار كار كرباسي‌ , در فارسی : سكون‌ , به فارسی : كسادي‌

Slack به چه معناست و Slack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slack

اويخته‌ وشل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اويخته‌ وشل‌, ترجمه اويخته‌ وشل‌, کلمات شبیه اويخته‌ وشل‌ , (درجمع‌) شلوار كار كرباسي‌ به لاتین , سكون‌ به لاتین , كسادي‌ خارجی
دانلود فایل ها