ترجمه Slack Suit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لباس‌ راحتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ مخصوص‌ گردش‌ يا استراحت‌.

Slack Suit به چه معناست و Slack Suit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slack Suit

لباس‌ راحتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لباس‌ راحتي‌, ترجمه لباس‌ راحتي‌, کلمات شبیه لباس‌ راحتي‌ , لباس‌ مخصوص‌ گردش‌ يا استراحت‌. به لاتین
دانلود فایل ها