ترجمه Slavish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوركورانه‌. می باشد

Slavish به چه معناست و Slavish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slavish

كوركورانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كوركورانه‌., ترجمه كوركورانه‌., کلمات شبیه كوركورانه‌.
دانلود فایل ها