ترجمه Snow Blindness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dnilb wons) برف‌ كور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برف‌ كوري‌.

Snow Blindness به چه معناست و Snow Blindness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snow Blindness

(dnilb wons) برف‌ كور به خارجی , ریشه انگلیسی (dnilb wons) برف‌ كور, ترجمه (dnilb wons) برف‌ كور, کلمات شبیه (dnilb wons) برف‌ كور , برف‌ كوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها