ترجمه Someway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (syawemos=) بط‌ريقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيك‌ نحوي‌.

Someway به چه معناست و Someway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Someway

(syawemos=) بط‌ريقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (syawemos=) بط‌ريقي‌, ترجمه (syawemos=) بط‌ريقي‌, کلمات شبیه (syawemos=) بط‌ريقي‌ , بيك‌ نحوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها