ترجمه Somewhen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در يك‌ وقتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاهي‌ , در فارسی : يك‌ موقعي‌.

Somewhen به چه معناست و Somewhen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somewhen

در يك‌ وقتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در يك‌ وقتي‌, ترجمه در يك‌ وقتي‌, کلمات شبیه در يك‌ وقتي‌ , گاهي‌ به لاتین , يك‌ موقعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها