ترجمه Sorter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رجگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جور كننده‌.

Sorter به چه معناست و Sorter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sorter

رجگر به خارجی , ریشه انگلیسی رجگر, ترجمه رجگر, کلمات شبیه رجگر , جور كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها