ترجمه Sough در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمزمه‌ يا خش‌ خش‌ كردن‌.

Sough به چه معناست و Sough یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sough

صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌, ترجمه صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌, کلمات شبیه صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌ , زمزمه‌ يا خش‌ خش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها