خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50616 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50616','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50616 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sough به فارسی

ترجمه Sough در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمزمه‌ يا خش‌ خش‌ كردن‌.

Sough به چه معناست و Sough یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sough

صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌, ترجمه صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌, کلمات شبیه صداي‌ زمزمه‌ يا اه‌ , زمزمه‌ يا خش‌ خش‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: