ترجمه Southern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ جنوب‌ , در فارسی : جنوبا , به فارسی : بط‌رف‌ جنوب‌.

Southern به چه معناست و Southern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Southern

جنوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنوبي‌, ترجمه جنوبي‌, کلمات شبیه جنوبي‌ , اهل‌ جنوب‌ به لاتین , جنوبا به لاتین , بط‌رف‌ جنوب‌. خارجی
دانلود فایل ها