ترجمه، معنی و ریشه کلمه Specialization به فارسی

ترجمه Specialization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويژه‌گري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ويژه‌ كاري‌.

Specialization به چه معناست و Specialization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Specialization

ويژه‌گري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ويژه‌گري‌, ترجمه ويژه‌گري‌, کلمات شبیه ويژه‌گري‌ , ويژه‌ كاري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: