ترجمه Specimen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسط‌وره‌ , در فارسی : فرد , به فارسی : شخص‌.

Specimen به چه معناست و Specimen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Specimen

نمونه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌, ترجمه نمونه‌, کلمات شبیه نمونه‌ , مسط‌وره‌ به لاتین , فرد به لاتین , شخص‌. خارجی
دانلود فایل ها