ترجمه Spiritualist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارواح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روحاني‌.

Spiritualist به چه معناست و Spiritualist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spiritualist

ارواح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارواح‌, ترجمه ارواح‌, کلمات شبیه ارواح‌ , روحاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها