ترجمه Spleeny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lufneelps) اتش‌ مزاج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تندخو.

Spleeny به چه معناست و Spleeny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spleeny

(lufneelps) اتش‌ مزاج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lufneelps) اتش‌ مزاج‌, ترجمه (lufneelps) اتش‌ مزاج‌, کلمات شبیه (lufneelps) اتش‌ مزاج‌ , تندخو. به لاتین
دانلود فایل ها