ترجمه Springy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فنري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جهنده‌ , در فارسی : قابل‌ ارتجاع‌ , به فارسی : سرچشمه‌ وار.

Springy به چه معناست و Springy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Springy

فنري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فنري‌, ترجمه فنري‌, کلمات شبیه فنري‌ , جهنده‌ به لاتین , قابل‌ ارتجاع‌ به لاتین , سرچشمه‌ وار. خارجی
دانلود فایل ها