ترجمه Spunky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرحرارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باروح‌ , در فارسی : غيور.

Spunky به چه معناست و Spunky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spunky

پرحرارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرحرارت‌, ترجمه پرحرارت‌, کلمات شبیه پرحرارت‌ , باروح‌ به لاتین , غيور. به لاتین
دانلود فایل ها