ترجمه Stain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زنگ‌ زدن‌ , در فارسی : رنگ‌شدن‌ , به فارسی : رنگ‌ پس‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : زنگ‌ زدگي‌.

Stain به چه معناست و Stain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stain

چرك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرك‌ كردن‌, ترجمه چرك‌ كردن‌, کلمات شبیه چرك‌ كردن‌ , زنگ‌ زدن‌ به لاتین , رنگ‌شدن‌ به لاتین , رنگ‌ پس‌ دادن‌ خارجی , زنگ‌ زدگي‌. در زبان
دانلود فایل ها