ترجمه Stand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايستادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحمل‌ كردن‌ , در فارسی : موضع‌ , به فارسی : دكه‌ , سایر ترجمه ها : بساط‌.

Stand به چه معناست و Stand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stand

ايستادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايستادن‌, ترجمه ايستادن‌, کلمات شبیه ايستادن‌ , تحمل‌ كردن‌ به لاتین , موضع‌ به لاتین , دكه‌ خارجی , بساط‌. در زبان
دانلود فایل ها