ترجمه Stave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بند شعر. می باشد

Stave به چه معناست و Stave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stave

بند شعر. به خارجی , ریشه انگلیسی بند شعر., ترجمه بند شعر., کلمات شبیه بند شعر.
دانلود فایل ها