خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51893 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51893','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51893 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Steadier به فارسی

ترجمه Steadier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استوارتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثابت‌ تر.

Steadier به چه معناست و Steadier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steadier

استوارتر به خارجی , ریشه انگلیسی استوارتر, ترجمه استوارتر, کلمات شبیه استوارتر , ثابت‌ تر. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: