خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51906 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51906','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51906 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Steam Boiler به فارسی

ترجمه Steam Boiler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگ‌ بخار. می باشد

Steam Boiler به چه معناست و Steam Boiler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steam Boiler

ديگ‌ بخار. به خارجی , ریشه انگلیسی ديگ‌ بخار., ترجمه ديگ‌ بخار., کلمات شبیه ديگ‌ بخار.

دیدگاه‌تان را بنویسید: