ترجمه Steam Boiler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگ‌ بخار. می باشد

Steam Boiler به چه معناست و Steam Boiler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steam Boiler

ديگ‌ بخار. به خارجی , ریشه انگلیسی ديگ‌ بخار., ترجمه ديگ‌ بخار., کلمات شبیه ديگ‌ بخار.
دانلود فایل ها