ترجمه Stigmatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ننگين‌ , در فارسی : بدنام‌ , به فارسی : معيوب‌.

Stigmatic به چه معناست و Stigmatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stigmatic

(tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌, ترجمه (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌, کلمات شبیه (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ , ننگين‌ به لاتین , بدنام‌ به لاتین , معيوب‌. خارجی
دانلود فایل ها