ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stigmatic به فارسی

ترجمه Stigmatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ننگين‌ , در فارسی : بدنام‌ , به فارسی : معيوب‌.

Stigmatic به چه معناست و Stigmatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stigmatic

(tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌, ترجمه (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌, کلمات شبیه (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ , ننگين‌ به لاتین , بدنام‌ به لاتین , معيوب‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: