ترجمه Stint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بقناعت‌ واداشتن‌.

Stint به چه معناست و Stint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stint

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , بقناعت‌ واداشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها