ترجمه Stomachache در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دل‌ درد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درد معده‌.

Stomachache به چه معناست و Stomachache یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stomachache

دل‌ درد به خارجی , ریشه انگلیسی دل‌ درد, ترجمه دل‌ درد, کلمات شبیه دل‌ درد , درد معده‌. به لاتین
دانلود فایل ها