ترجمه Streamer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوار لباس‌ يا كلاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (روزنامه‌نگاري‌) عنوان‌ چشمگير

Streamer به چه معناست و Streamer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Streamer

نوار لباس‌ يا كلاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوار لباس‌ يا كلاه‌, ترجمه نوار لباس‌ يا كلاه‌, کلمات شبیه نوار لباس‌ يا كلاه‌ , (روزنامه‌نگاري‌) عنوان‌ چشمگير به لاتین
دانلود فایل ها