ترجمه Strep Throat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) گلو درد ميكروبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گلودرد استرپتوكوكي‌.

Strep Throat به چه معناست و Strep Throat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strep Throat

(ط‌ب‌) گلو درد ميكروبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) گلو درد ميكروبي‌, ترجمه (ط‌ب‌) گلو درد ميكروبي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) گلو درد ميكروبي‌ , گلودرد استرپتوكوكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها