ترجمه Stripper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوست‌ كن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسيكه‌ چيزي‌ را باريكه‌ باريكه‌ جدا ميكند

Stripper به چه معناست و Stripper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stripper

پوست‌ كن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوست‌ كن‌, ترجمه پوست‌ كن‌, کلمات شبیه پوست‌ كن‌ , كسيكه‌ چيزي‌ را باريكه‌ باريكه‌ جدا ميكند به لاتین
دانلود فایل ها