خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52613 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52613','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52613 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stripper به فارسی

ترجمه Stripper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوست‌ كن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسيكه‌ چيزي‌ را باريكه‌ باريكه‌ جدا ميكند

Stripper به چه معناست و Stripper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stripper

پوست‌ كن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوست‌ كن‌, ترجمه پوست‌ كن‌, کلمات شبیه پوست‌ كن‌ , كسيكه‌ چيزي‌ را باريكه‌ باريكه‌ جدا ميكند به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: