خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52737 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52737','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52737 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stun به فارسی

ترجمه Stun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراسيمه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيج‌ كردن‌ , در فارسی : بي‌ حس‌ كردن‌ , به فارسی : حيرت‌ زده‌ كردن‌

Stun به چه معناست و Stun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stun

سراسيمه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سراسيمه‌ كردن‌, ترجمه سراسيمه‌ كردن‌, کلمات شبیه سراسيمه‌ كردن‌ , گيج‌ كردن‌ به لاتین , بي‌ حس‌ كردن‌ به لاتین , حيرت‌ زده‌ كردن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: