ترجمه Subbase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير بنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بنياد , در فارسی : قرارگاه‌.

Subbase به چه معناست و Subbase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subbase

زير بنا به خارجی , ریشه انگلیسی زير بنا, ترجمه زير بنا, کلمات شبیه زير بنا , بنياد به لاتین , قرارگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها