ترجمه، معنی و ریشه کلمه Submersion به فارسی

ترجمه Submersion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرو رفتگي‌ در زير اب‌. می باشد

Submersion به چه معناست و Submersion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Submersion

فرو رفتگي‌ در زير اب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرو رفتگي‌ در زير اب‌., ترجمه فرو رفتگي‌ در زير اب‌., کلمات شبیه فرو رفتگي‌ در زير اب‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: