ترجمه Submit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسليم‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقديم‌ داشتن‌ , در فارسی : ارائه‌ دادن‌ , به فارسی : پيشنهادكردن‌

Submit به چه معناست و Submit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Submit

تسليم‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تسليم‌ شدن‌, ترجمه تسليم‌ شدن‌, کلمات شبیه تسليم‌ شدن‌ , تقديم‌ داشتن‌ به لاتین , ارائه‌ دادن‌ به لاتین , پيشنهادكردن‌ خارجی
دانلود فایل ها