ترجمه Succussatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دشوار. می باشد

Succussatory به چه معناست و Succussatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succussatory

دشوار. به خارجی , ریشه انگلیسی دشوار., ترجمه دشوار., کلمات شبیه دشوار.
دانلود فایل ها