ترجمه Sugroup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گروه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دسته‌ فرعي‌.

Sugroup به چه معناست و Sugroup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sugroup

خرده‌ گروه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرده‌ گروه‌, ترجمه خرده‌ گروه‌, کلمات شبیه خرده‌ گروه‌ , دسته‌ فرعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها