ترجمه Sultanate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلط‌نت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلمرو سلط‌ان‌.

Sultanate به چه معناست و Sultanate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sultanate

سلط‌نت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سلط‌نت‌, ترجمه سلط‌نت‌, کلمات شبیه سلط‌نت‌ , قلمرو سلط‌ان‌. به لاتین




دانلود فایل ها