ترجمه Sunni در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etinnus) سني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ سنت‌ , در فارسی : پيرو مذهب‌ سنت‌.

Sunni به چه معناست و Sunni یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sunni

(etinnus) سني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etinnus) سني‌, ترجمه (etinnus) سني‌, کلمات شبیه (etinnus) سني‌ , اهل‌ سنت‌ به لاتین , پيرو مذهب‌ سنت‌. به لاتین
دانلود فایل ها