ترجمه Surety در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضامن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پابندان‌ , در فارسی : كفيل‌ , به فارسی : گرو , سایر ترجمه ها : وثيقه‌ اط‌مينان‌.

Surety به چه معناست و Surety یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Surety

ضامن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضامن‌, ترجمه ضامن‌, کلمات شبیه ضامن‌ , پابندان‌ به لاتین , كفيل‌ به لاتین , گرو خارجی , وثيقه‌ در زبان , اط‌مينان‌.انگلیسی
دانلود فایل ها