ترجمه Swat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضربت‌ سخت‌ خوردن‌ يازدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چمباتمه‌ نشستن‌ , در فارسی : ضربت‌ , به فارسی : بامگس‌

Swat به چه معناست و Swat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swat

ضربت‌ سخت‌ خوردن‌ يازدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضربت‌ سخت‌ خوردن‌ يازدن‌, ترجمه ضربت‌ سخت‌ خوردن‌ يازدن‌, کلمات شبیه ضربت‌ سخت‌ خوردن‌ يازدن‌ , چمباتمه‌ نشستن‌ به لاتین , ضربت‌ به لاتین , بامگس‌ خارجی
دانلود فایل ها