ترجمه Sweat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عرق‌ كردن‌ , در فارسی : عرق‌ , به فارسی : عرق‌ ريزي‌ , سایر ترجمه ها : مشقت‌ كشيدن‌.

Sweat به چه معناست و Sweat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sweat

خوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوي‌, ترجمه خوي‌, کلمات شبیه خوي‌ , عرق‌ كردن‌ به لاتین , عرق‌ به لاتین , عرق‌ ريزي‌ خارجی , مشقت‌ كشيدن‌. در زبان
دانلود فایل ها