ترجمه Swirl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخش‌ شدن‌. می باشد

Swirl به چه معناست و Swirl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swirl

چرخش‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چرخش‌ شدن‌., ترجمه چرخش‌ شدن‌., کلمات شبیه چرخش‌ شدن‌.
دانلود فایل ها