ترجمه Swither در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درنگ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردد بودن‌ , در فارسی : ترديد.

Swither به چه معناست و Swither یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swither

درنگ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درنگ‌ كردن‌, ترجمه درنگ‌ كردن‌, کلمات شبیه درنگ‌ كردن‌ , مردد بودن‌ به لاتین , ترديد. به لاتین
دانلود فایل ها