ترجمه System Resource در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منبع‌ سيستم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ سيستم‌.

System Resource به چه معناست و System Resource یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Resource

منبع‌ سيستم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منبع‌ سيستم‌, ترجمه منبع‌ سيستم‌, کلمات شبیه منبع‌ سيستم‌ , وسيله‌ سيستم‌. به لاتین
دانلود فایل ها