ترجمه Tagrag And Bobtail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اراذل‌ واوباش‌.

Tagrag And Bobtail به چه معناست و Tagrag And Bobtail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tagrag And Bobtail

(elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌, ترجمه (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌, کلمات شبیه (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌ , اراذل‌ واوباش‌. به لاتین
دانلود فایل ها