خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54277 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54277','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54277 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tagrag And Bobtail به فارسی

ترجمه Tagrag And Bobtail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اراذل‌ واوباش‌.

Tagrag And Bobtail به چه معناست و Tagrag And Bobtail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tagrag And Bobtail

(elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌, ترجمه (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌, کلمات شبیه (elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌ , اراذل‌ واوباش‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: