خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54503 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54503','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54503 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Targum به فارسی

ترجمه Targum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترگم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترجمه‌ زبان‌ ارامي‌ قسمتي‌ از عهد عتيق‌.

Targum به چه معناست و Targum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Targum

ترگم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترگم‌, ترجمه ترگم‌, کلمات شبیه ترگم‌ , ترجمه‌ زبان‌ ارامي‌ قسمتي‌ از عهد عتيق‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: