ترجمه Taxonomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ره‌ ارايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علم‌ رده‌ بندي‌ , در فارسی : ط‌بقه‌ بندي‌.

Taxonomy به چه معناست و Taxonomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taxonomy

ره‌ ارايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ره‌ ارايي‌, ترجمه ره‌ ارايي‌, کلمات شبیه ره‌ ارايي‌ , علم‌ رده‌ بندي‌ به لاتین , ط‌بقه‌ بندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها