ترجمه Tear Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاره‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهم‌ دريدن‌.

Tear Up به چه معناست و Tear Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tear Up

پاره‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاره‌ كردن‌, ترجمه پاره‌ كردن‌, کلمات شبیه پاره‌ كردن‌ , درهم‌ دريدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها