ترجمه Teaspoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاشق‌ چاي‌ خوري‌. می باشد

Teaspoon به چه معناست و Teaspoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teaspoon

قاشق‌ چاي‌ خوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قاشق‌ چاي‌ خوري‌., ترجمه قاشق‌ چاي‌ خوري‌., کلمات شبیه قاشق‌ چاي‌ خوري‌.
دانلود فایل ها