ترجمه Teeny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ynit) ريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريزه‌ , در فارسی : كوچك‌ , به فارسی : ناچيز.

Teeny به چه معناست و Teeny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teeny

(ynit) ريز به خارجی , ریشه انگلیسی (ynit) ريز, ترجمه (ynit) ريز, کلمات شبیه (ynit) ريز , ريزه‌ به لاتین , كوچك‌ به لاتین , ناچيز. خارجی
دانلود فایل ها