خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54947 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('54947','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =54947 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tennis Shoe به فارسی

ترجمه Tennis Shoe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rekaens=) كفش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنيس‌ , در فارسی : كفش‌ كتاني‌.

Tennis Shoe به چه معناست و Tennis Shoe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tennis Shoe

(rekaens=) كفش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rekaens=) كفش‌, ترجمه (rekaens=) كفش‌, کلمات شبیه (rekaens=) كفش‌ , تنيس‌ به لاتین , كفش‌ كتاني‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: