ترجمه Tennis Shoe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rekaens=) كفش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنيس‌ , در فارسی : كفش‌ كتاني‌.

Tennis Shoe به چه معناست و Tennis Shoe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tennis Shoe

(rekaens=) كفش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rekaens=) كفش‌, ترجمه (rekaens=) كفش‌, کلمات شبیه (rekaens=) كفش‌ , تنيس‌ به لاتین , كفش‌ كتاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها