ترجمه Thalassocrat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمانرواي‌ درياها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسلط‌ بر دريا.

Thalassocrat به چه معناست و Thalassocrat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thalassocrat

فرمانرواي‌ درياها به خارجی , ریشه انگلیسی فرمانرواي‌ درياها, ترجمه فرمانرواي‌ درياها, کلمات شبیه فرمانرواي‌ درياها , مسلط‌ بر دريا. به لاتین
دانلود فایل ها