ترجمه Thermionic Tube در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ الكترود منتشر ميشود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لوله‌گرمايوني‌.

Thermionic Tube به چه معناست و Thermionic Tube یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermionic Tube

به‌ الكترود منتشر ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ الكترود منتشر ميشود, ترجمه به‌ الكترود منتشر ميشود, کلمات شبیه به‌ الكترود منتشر ميشود , لوله‌گرمايوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها